1.deň  

 
 

Kameňolom v obci Breza                

bol 1. zastávkou na našej exkurzii. Rozsiahle flyšové pásmo (striedajúcich vrstiev pieskovcov a ílovcov) vznikalo milióny rokov podmorskými prúdmi a procesmi, ktoré ho formovali. Obrovské pieskovcové tabule sa vďaka silným zemetraseniam a podmorským zosuvom dostávajú na dno mora, kde sa striedajú s jemnými čiastočkami ílu, ktoré naopak predstavujú relatívne pokojné obdobie (bez podmorského zemetrasenia). Pieskovce a ílovce treťohorného veku so stopami po morskom prúde či morských živočíchoch.      

         

                (kameňolom)                                                       (pôdny profil pseudoglej)

                   
 

Oravská Jasenica- potok Veselianka

 

má hlboké koryto a vysokú riečnu nivu (za 20 rokov koryto rieky pokleslo o 2 m), rieky vo flyšovom pásme sú chudobné na podzemné vody, ale naopak veľmi prudko reagujú na zrážky- preto za rýchlo zarezávajú a vytvárajú hlboké korytá. Povrchový odtok v oblasti Oravy či Kysúc (flyšové pásmo) je veľmi veľký. Počas záplav je jej priemerný prietok až 600 kubíkov /s. 

 
                  

                                                               (100 m súvislý odkryv pieskovco- ílovcového nadložia)

 
 

Oravská Polhora- Slaná voda a rašeliniská

 
 
                              

             (smerová tabuľa k Hviezdoslavovej hájovni)                                              (Rašeliník) 

 

Oravská Polhora je najsevernejšia obec Slovenskej republiky. Je obklopená pohorím Oravské Beskydy (tretie najvyššie pohorie na Slovensku) s najvyšším vrchom Beskýd - Babia hora (1 725 m n. m.) a druhým Pilsko. Prírodným dedičstvom je komplex pralesov, ako aj jodo-brómové pramene známe ako kúpele Slaná Voda. Boli známe v širokom okolí a ich chýr sa doniesol aj do Viedne. Prameň v lokalite Oravská Polhora - Slaná Voda sa spomína už v roku 1550 v rukopisnej mape hornej Oravy. 

Takmer polovicu územia chránenej krajinnej oblasti Horná Orava zaberajú lesy. Značnú časť pokrývajú najmä vzácne lesy bukovo-jedľového vegetačného stupňa so silne zastúpenými smrekovými monokultúrami.

Na Orave je častý výskyt vzácneho rašeliníka- vlhkomilná rastlina, ktorá je dôležitá na tvorbu uhlia či už lignitu, hnedého uhlia, čierného uhlia alebo antracitu. Aj vďaka tomuto prírodnému bohatstvu je oblasť označovaná za chránenú krajinnú oblasť Horná Orava.

Rašeliniská sú prírodný útvar, vznikajú hromadením vzácnych druhov rastlín a živočíchov za pomoci vlhkosti a zrážok. Rašeliník sa hromadí a obohacuje pôdu (vzniká tmavá mazľavá hmota). Najznámejšie sú Klinské, Mútňanské a Beňadovské rašeliniská.

                   
 
 

Zakopane- Gubalowka

Zakopané (poľ. Zakopane) je mesto v južnom Poľsku. Má rozlohu 84 km² a približne 28 tisíc obyvateľov, nachádza sa v Malopoľskom vojvodstve. Je známe ako zimné hlavné mesto Poľska, pretože sa nachádza na úpätí Tatier. Najviac tu je rozšírený cestovný ruch.

                   

 

Stará Ľubovňa

Mesto sa nachádza na severnom Slovensku, v regióne horného Spiša, v blízkosti hraníc s Poľskom. Neďaleko sa nachádzajú Vysoké Tatry. Najbližšou obcou je susedná Nová Ľubovňa, ktorá leží v tesnej blízkosti mesta. Najbližším mestom je Podolínec (15 km). Stará Ľubovňa sa rozprestiera v Ľubovnianskej kotline a pod výbežkom Ľubovianskej vrchovine na sútoku Popradu s Jakubiankou.

 

                   

                                          (Ľubovniansky hrad)

 

 
(Autor: Dominika Bartošová)