Vinné

Obec Vinné je situovaná na juhozápadných úpätiach Vihorlatských vrchov. V Senderove, ktorý je súčasťou tejto obce, sa nachádza kostol z 11. storočia, ktorý bol obývaný mníchmi. Nad obcou sa nachádza Viniansky hrad, na ktorom v súčasnosti prebieha záchranný výskum. Prvá písomná zmienka o tomto hrade pochádza z roku 1330, avšak výskum potvrdzuje, že stavba stála už okolo roku 1250. Dedičný list, ktorý pochádza z roku 1440 dokazuje, že hrad v tomto období patril až trom rodom. Zaujímavosťou hradu je trojuholníková veža, ktorá slúžila v minulosti ako moderný prvok vojenskej obrany. Typické pre tento hrad sú poloblúkové vežice.

Táto oblasť má štatút Národnej kultúrnej pamiatky. Nachádza sa tu ekologické nálezisko, oblasť spadá do  štvrtého stupňa ochrany prírody. Vyskytuje sa tu liečivá rastlina Ježibaba guľatohlavá, ktorá pomáha pri liečení nervových porúch. Hrad je domovom siedmych druhov netopierov. V tejto oblasti sa nachádza koniec vápnového bradla, ktoré sa tiahne úzkym pásom takmer cez celé severné Slovensko.

 Panoráma z Vinianskeho hradu

Viniansky hrad

 

Zemplín

Obec Zemplín bola v minulosti veľmi významným miestom, keďže bola centrum Zemplínskej župy. Ako pozostatok slávnej minulosti sa nachádza v obci župný dom. V obci sa nachádzajú 2 kostoly, jeden z nich patrí Grékokatolíckej cirkvi, druhý Kalvínom. Nachádzajú sa na návrší, ktoré vzniklo pravdepodobne navezením stavebného odpadu.

Geografická charakteristika okolia

Východoslovenská nížina je “popretkávaná“ kanálmi riek. Rieky, ktoré pretekajú Východoslovenskou nížinou prekonávajú veľmi malú nadmorskú výšku (len okolo 10 m n.m.). Okolie týchto riek je pokryté ílom. Pohoria v tejto oblasti – Slanské a Vihorlatské vrchy sú tvorené andezitovými horninami. Andezit je povrchová hornina, ktorá vznikla v andezitovej (strednej) fáze vulkanizmu. Dôkazom najmladšej fázy vulkanizmu na Slovensku je Putikov vŕšok, ktorý je tvorený povrchovou  horninou - bazaltom.. Na Zemplínskych vrchoch nachádzame tufové pokryvy.

 

Viničky

Viničky sú súčasťou svetoznámej Tokajskej oblasti. Vinič sa pestuje na západných svahoch, kvôli väčšiemu prísunu Slnka pre rastlinu. V obci sa nachádza stredná škola, na ktorej sa vyučuje študijný odbor  hotelová akadémia, učebný odbor čašník,  nadstavbové štúdium  spoločné stravovanie a pomaturitné kvalifikačné štúdium vinohradníctva a ovocinárstva. 

     

                          Pestovanie viniča                                                             Vínna pivnica

 

 

(Autor stránky: Martina Capková)