Obec Klin nad Bodrogom

V tejto obci, pri rieke Bodrog  sa nachádza ruina kostolíka, ktorý bol zničený častými povodňami. Nachádza sa tu najnižšie položené miesto na Slovensku s nadmorskou výškou 94,3 m.n.m. Územie patrí do CHKO Latorica, kde dochádza ku prirodzenej vegetácii. Rieka sa často vylieva a vytvára sa tak spoločenstvo mákkých lužných lesov. Základom mäkkého lužného lesa je vŕba a topoľ, ide o tzv. vŕbovo-topoľový les

.                                     

                                      ( obec Klin nad Bodrogom- najnižší bod SR )

Košice 

1. Sídlisko Dargovských hrdinov (Furča)

Košice majú kotlinovú polohu a sídliska sú položené na terasách rieky Hornád, ktorá tešie cez Košice. Osídlenie Košíc je už z doby kmennej. Najstarším sídliskom je sídlisko Terasa, ktoré vzniklo pre zamestnancov Východoslovenských železiarní. V súčasnosti sú priemyselným mestom a priemysel je sústredený na juhu. Niektoré priemyelné závody, ktoré sa zachovali dodnes: Frukona- výroba alkoholických nápojov; Ryba Košice- výroba mäsových výrobkov. V roku 2013 sa Košice stali euópskym hlavným mestom kultúry. Tento projekt priniesol napríklad revitalizáciu kasárni a iných priestorov. V Košiciach sa nachádzajú aj tri univerzity: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie, Technická univerzita, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika. 

2. Hlavná ulica - centrum mesta

V centre mestá sa nachádzajú viaceré významnú stavby, ako napríklad: Dóm sv. Alžbety, ktorý viac krát vyhoel; Kaplnka sv. Michala, Urbanova veža, Štátne divadlo Košice. Na Hlavnej ulici sa nachádza najstarši dom - Levočský dom. Fontána - voda z fontány je napájaná z Čermenského potoka. 

  
(pohľad na Košice z Furče)                                   (Dóm sv. Alžbety)                         (kaplnka sv. Michala)

Obec Jasov  - Premonštrátsky kláštor

Obec Jasov sa nachádza na juhozápade Košickej kotliny, teda na začiatku Slovenského krasu. Premonštrátsky kláštor spolu so záhradou sú národnou kultúrnou pamiatkou. Kláštor je barokovou stavbou. Súčasťou kláštora je kostol sv. Jána Krstiteľa a tiež aj knižnica, ktorá patrí medzi najvzácnejšie na  Slovensku.

                                    

            (kláštor spolu s kostolom)                                                                 (kostol sv. Jána Krstiteľa)

Turniansky hrandý vrch - Turniansky hrad

Turniansky hradný vrch je národná prírodná rezervácia. Nachádza sa  na juhu Zádielskej planiny za  obcou Turňa nad Bodvou. Sú tu veľmi dobré klimatické podmienky,klíma je teplá. Turniansky hrad - zrúcaniny hradu z 13.storočia sa  nachádzjú na vápencovom, kužeľovitom vrchu. Hrad sa nachádza v geomorfologickom celku Slovenský kras. Kras tu je dominantný a nachádza sa tu množstvo skalných výbežkov. Takéto výbežky v krase nazývame škrapy. 
Špecifikom Slovenského krasu sú zarovnané povrchy=planiny. Planiny sú aj v Slovenskom raji, Muránskej planine, ale najkrajšie sú v Slovenskom krase

                     
                                      (Turniansky hradny vrch + Turniansky hrad)
 

 

(Autor: Dominika Billá)