Vodárenská nádrž Starina

Vodárenská nádrž Starina zásobuje pitnou vodou takmer celé východné Slovensko. Voda preteká 130 kilometrovým potrubím až do Košíc. Je vybudovaná na hornom toku rieky Cirocha v Bukovských vrchoch, na území Národného parku Poloniny.

Vodná nádrž má objem 59,8 mil. m³ vody a rozprestiera sa na ploche 240 ha, priehradný múr má výšku 50 m. Bola vybudovaná v rokoch 1983 až 1988 pre zásobovanie regiónu východného Slovenska, najmä Prešova a Košíc, pitnou vodou. Jej výstavbe predchádzalo vysťahovanie siedmich dedín z dôvodu ochranného pásma zdroja pitnej vody nad nádržou v 70. rokoch 20. storočia. Išlo o obce Dara, OstrožnicaRuskéSmolníkStarinaVeľká PoľanaZvala.

Dôvodom, prečo bola táto nádrž vybudovaná práve tu, je potreba nepriepustného geologického podkladu. Územie, kde je táto nádrž vybudovaná,  sa nachádza vo flyšovom pásme, ktoré je tvorené pieskovcami, ktoré sú teoreticky priepustné, ale sú previazané nepriepustnými ílovcami. Vrstvy pieskovcov a ílovcov sa vytvorili v treťohornom mori. Keďže ide o vodárenskú nádrž, ďalšou dôležitou podmienkou bolo, aby bola vybudovaná v území, kde nie je veľké osídlenie, ruch, kde je čisté prostredie, keďže má slúžiť ako zdroj pitnej vody. 

 

(Autor: Júlia Rudíková)