Uličské krivé

Obec Uličské Krivé leží v južnej časti Bukovských vrchov v doline Zbojského Potoka pri štátnej hranici s Ukrajinou. Výrazne členitý povrch chotára s hlbokými dolinami a strmými svahmi tvoria flyšové vrstvy a štvrtohorné náplavy. Prevláda tu súvislý les s porastom buka a smreka. Od roku 1965 je tu na ploche 67,13 ha štátna prírodná rezervácia Rožok.

 

Gréckokatolícky drevený chrám sv. archanjela Michala

Objekt bol vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku. Je to zrubová stavba na kamennom základe, postavená v barokovom slohu v roku 1718. Je trojpriestorovou stavbou s presbytériom, loďou a podvežím. Chrám je dvojvežový, s dvomi trojramennými kovovými krížmi. Hlavná veža má stĺpovú konštrukciu. Sú v nej osadené tri zvony, najstarší z nich pochádza z roku 1811. Súčasťou interiéru je bohato vyrezávaný ikonostas z 18. storočia so vzácnymi ikonami - sv. biskup Mikuláš Divotvorca a Kristus Pantokrator zo 16. storočia. Ikonostas spolu s hlavným oltárom sú riešené v tradícii východoeurópskeho baroka so slohovými prvkami rokoka. Vzácne ikony zo 16. a 17. stor. sú umiestnené aj na bočných stenách chrámu. Stojí na vyvýšenine uprostred obce, na miestnom cintoríne. Celý komplex je ohradený dreveným plotom so šindľovou strieškou. V chráme sa aj v súčasnosti konajú bohoslužby.

 

Pravoslávna kaplnka

Ďalším skvostom obce je pravoslávna kaplnka, ktorá bola postavená okolo roku 1965. Postavil si ju pravoslávny mních Ihnatij Čokina podľa vzoru pustovní z hory Athos v Grécku. Bol to miestny rodák, ktorý po odchode zo služby v pravoslávnej cirkvi do dôchodku objekt svojpomocne postavil na parcele odkúpenej od obce. Až do svojej smrti tu žil pustovníckym životom. Za svoju duchovnú činnosť bol vyznamenaný mníšskou hodnotou igumena s právom nosenia zlatého kríža a s právom nosenia palice (súčasť kňazského oblečenia). Nad jeho hrobom, ktorý si začal na sklonku svojho života sám kopať, stojí vlastnoručne vytesaný drevený kríž. Oproti domčeku stojí malá kaplnka (časovňa) a zvonica (malý zvon, upevnený na drevenom stĺpe). Celý areál je obnovený, veľmi dobre udržiavaný. Raz v roku sa tu na výročie sviatku Preobraženija konajú bohoslužby.


               Pustovňa igumena Ihnatija Čokinu v Uličskom Krivom

 

                                     Zvonica pred pustovňou

 

(Autor: Júlia Rudíková)