Ulič

Ulič leží v južnej časti Bukovských vrchov na sútoku Uličky a Zbojského potoka. Nadmorská výška v strede obce je 245 m n. m. Členitý povrch chotára tvoria flyšové vrstvy a štvrtohorné náplavy. Je zväčša zalesnený (buk, smrek, dub). Sú tu zvyšky kaštieľskeho parku.

V obci sa nachádza murovaný gréckokatolícky chrám sv. Mikuláša, neobarokový, postavený r. 1867, vymaľovaný v roku 1887 a opravený v roku 1927. 

V roku 1995 bol v lokalite „Za malou vodou“ dokončený nový pravoslávny chrám. Zaujímavé sú tunajšie božie muky – rozpjaťa (kríže), situované zväčša pri cestných komunikáciách. Najstarším z nich je kríž z roku 1902 pod gréckokatolíckym chrámom, ktorý dali postaviť miestni veriaci. 

Obec Ulič má 922 obyvateľov, z toho 110 v predproduktívnom veku, 571 v produktívnom a 241 v poproduktívnom veku.

 

Vojenský cintorín

Vojenský cintorín  v Uliči bol zriadený v roku 1917. Pochovaných je tu 71 padlých, z nich 62 z rakúsko-uhorskej armády a zvyšok z ruskej. Päť mien padlých Rusov je známych, štyroch sa nepodarilo identifikovať. Zaujímavý je neoznačený hrob ležiaci v kruhu, na nákrese cintorína z roku 1921 označený číslom 43. Ústna tradícia, dnes už v polohe legendy hovorí, že v ňom bol pochovaný náčelník Brusilovovho generálneho štábu, generál Alexej Alexejevič Romanov. Na uličskom cintoríne leží ešte jeden ruský generál, Mikolaj Mikolajevič Murbach, v dvojhrobe s ďalším vojenským druhom. Jeho pozostatkami vlastne začína mystický kruh hrobov cintorína. Najviac vojenských obetí prvej svetovej vojny na východnom Slovensku je však pochovaných v hrobke v obci Osadné – vyše 1500.

                                    Vojenský cintorín v Uliči

 

Miniskanzen modelov drevených kostolíkov z okolia

Miniskanzen sa nachádza v miestnom parku. Modely vyrobili miestni majstri z tvrdého dubového dreva a borovice v mierke 1:10. Miniskanzen s prvými siedmimi kostolíkmi otvorili v októbri 2009, neskôr pribudli ďalšie 2 modely.

V miniskanzene je 9 modelov drevených kostolíkov, z toho 7 z existujúcich obcí Uličskej doliny, jeden z bývalej obce Dara v lokalite vodárenskej nádrže Starina a jeden z obce Kalná Roztoka v susednej Ublianskej doline. V súčasnosti reálne existujú v Uličskej doline tri kostolíky východného obradu, nazývané cerkvami. Všetky tri cerkvi v Topoli, v Uličskom Krivom aj v Ruskom Potoku sú zasvätené archanjelovi Michalovi. Cerkva v Ruskom Potoku je najmenšia v Uličskej doline. Archanjelovi Michalovi je zasvätená aj cerkva z roku 1764 z Novej Sedlice, presťahovaná v roku 1974 do skanzenu v Humennom. Drevená cerkva sv. Mikuláša biskupa z obce Zboj z roku 1706 je považovaná za jednu z najkrajších drevených cerkvi na Slovensku. V roku 1967 bola presťahovaná do skanzenu v Bardejovských kúpeľoch. Z Uličskej doliny pochádzajú aj už skôr zaniknuté kostolíky v Uliči, Príslope a v zaniknutej obci Dara, ich modely boli vyrobené podľa dobových fotografií a obrázkov. Deviaty model je zmenšeninou existujúcej cerkvi v obci Kalná Roztoka v susednej Ublianskej doline. Bola postavená v roku 1750 a zasvätená sv. Jánovi Krstiteľovi. Je to jediná drevená cerkva na Slovensku v tzv. "kožuchu", zrubové múry boli zvonku omastené hlinou a obielené.

 

                               Model drevenej cerkvi v Uličskom Krivom

 

                        Model drevenej cerkvi v Kalnej Roztoke v tzv. "kožuchu"

 

(Autor: Júlia Rudíková)