Vítame Vás!

 
 

Táto webstránka je stručným prehľadom exkurzie, ktorú sme absolvovali (denní a externí študenti 2. ročníka geografie Katolíckej univerzity v Ružomberku) v dňoch 26.-31.5.2014.

 Nájdete tu stručný prehľad miest, ktoré sme navštívili, fotografie a referáty jednotlivých študentov.

     Vedúci exkurzie boli: RNDr. Pavol Papčo, PhD.,  Mgr. Pavol Hurbánek, PhD.

 

Prajeme Vám príjemné preklikávanie :)